True
Mensen.TV - TV kijken via internet, de beste Mensen tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Podcast.NL   Contact   Privacy & Cookies  

De verwondering - Alle afleveringen
De verwondering
De verwondering: Afl. 15

Elke dag deelt filosoof Stine Jensen een korte levenswijsheid met de wereld. Van Dolly Parton tot Søren Kierkegaard: in haar podcast put ze inzichten uit soms onverwachte bronnen. In haar eigen zoektocht naar wijsheid bestudeerde ze jarenlang de westerse filosofie. Toen ze tien jaar geleden na een persoonlijke crisis vastliep aan de universiteit, begon ze aan een yoga-opleiding. Hier leerde ze dat alle wijsheid al in jezelf aanwezig is. Na tien jaar afwezigheid is Stine nu weer teruggekeerd naar de wetenschap, als bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie. Hoe zorgt ze dat ze niet weer ten onder gaat aan de universitaire ratrace?De verwondering
De verwondering: Afl. 14

Jolanda Doornbos groeide op met twee verstandelijk beperkte ouders. Thuis was het vies en onveilig. Haar grootvader woonde vlakbij, bij hem kon Jolanda wel geborgenheid en liefde vinden. Maar toen haar grootvader stierf - Jolanda was nog maar zeven - stond ze er in veel opzichten alleen voor. Jolanda moest vanaf dat moment voor haar ouders zorgen. Ze voelde zich zeer eenzaam. Het geloof - dat haar grootvader haar had meegegeven - was er nog wel. 'Ondanks alles wist ik: God ziet mij.' Inmiddels is Jolanda getrouwd, ze heeft nu zelf twee kinderen. Ze geeft lezingen over het helpen van kinderen die in kwetsbare omstandigheden opgroeien.De verwondering
De verwondering: Afl. 13

Kees van Ekris is op deze paasmorgen te gast in de boshut. Van Ekris is sinds vorig jaar de Theoloog des Vaderlands. In die rol onderzoekt hij hoe de oude woorden van de christelijke traditie op onverwachte plekken van betekenis kunnen zijn. Onlangs liep hij een dag mee met de crisisdienst van een psychiatrisch ziekenhuis. 'Ik heb gezien hoe de verpleegkundigen de patiënten aan de hand nemen, hen voetje voor voetje uit het donker laten terugkeren in het land der levenden. Ze wezen met kordate tederheid de ander de weg. Ik vond dat zo prachtig. In mijn taal als christen zijn dat heilige handelingen, waarmee ze Pasen gestalte geven.'De verwondering
De verwondering: Afl. 12

Als jonge dominee kreeg Marianne Vonkeman mystieke ervaringen, waarbij God haar naar eigen zeggen 'openbrak'. Liefde, vreugde maar ook pijn kwamen plotseling heviger binnen dan ooit. Ze besloot om iedere dag over deze ervaringen te schrijven. Nu, dertig jaar later, heeft ze haar dagboekaantekeningen gepubliceerd in het boek Ik mis je. Haar geloofsleven is inmiddels sterk verdiept. Ze kijkt met nieuwe ogen naar het paasfeest: het is voor haar het feest van onvoorwaardelijke liefde die zich offert. 'Het hele verhaal van Pasen zegt: God geeft zichzelf, zonder meer, zonder voorwaarde. Dat is zo ongelooflijk dat we het niet kunnen geloven.'De verwondering
De verwondering: Afl. 11

Iedere dag staat minderbroeder Fer van der Reijken op met een zelfbedacht gebed: 'God, maak mij een instrument van Uw vrede', wenst hij. Hierin is Fer geïnspireerd door zijn grote leermeester Franciscus van Assisi. Deze heilige kwam op zijn pad toen hij als tiener een werkstuk over hem moest maken. Toen wist hij nog niet dat hij in zijn voetsporen zou treden. Fer heeft een gelofte van armoede en kuisheid afgelegd, maar hij voelt zich de koning te rijk. 'Ik zwem in een oceaan van mensen, maar er is er geen een van mij.'De verwondering
De verwondering: Afl. 10

Wat is geluk? Met deze vraag houdt geluksexpert Asha Lalai zich al haar leven lang bezig. Als klein meisje in Barneveld, met Surinaamse en Indiase wortels, zocht Asha al naar antwoorden op levensvragen. Een klein bruin boekje in een vieze envelop, liggend in haar vaders boekenkast, trok haar aandacht. Het boekje stond vol Sanskriet, een heilige schrijftaal van het hindoeïsme. Toen ze vele jaren later een pagina liet vertalen, bleek dat haar opa zich ook al met geluk bezighield.De verwondering
De verwondering: Afl. 9

Paul van Geest is theoloog en hoogleraar kerkgeschiedenis. Hij is een groot liefhebber van Augustinus, de beroemde kerkvader die in de 4e eeuw leefde. Augustinus' bekendste werk is misschien wel de Belijdenissen, waarin hij zijn zielenroerselen blootlegt. Het boek wordt ook wel gezien als de eerste autobiografie. 'God is te vinden in relatie met de ander', zegt Paul zijn held Augustinus na. Hij heeft de diepe waarheid van deze woorden volop in zijn eigen leven ervaren. 'Ik ben liefgehad, ik ben bemind.'De verwondering
De verwondering: Afl. 8

Zangeres Karima el Fillali zingt liederen uit het soefisme, de mystieke tak van de islam. Ze groeide op in twee werelden. Van haar grootvader leerde ze de waarde van de christelijke Bijbelverhalen. Haar Marokkaanse vader wilde Karima juist graag de islamitische cultuur bijbrengen. Lange tijd keerde Karima zich af van haar islamitische wortels, tot ze ontdekte dat ze onlosmakelijk deel van haar uitmaken. Tijdens een bijzondere reis naar Schotland voelde ze plotseling een sterke aandrang om te knielen, haar hoofd tegen de aarde te drukken en haar polsen te wassen: traditionele islamitische rituelen die ze nooit eerder had uitgevoerd.De verwondering
De verwondering: Afl. 7

Voordat Hannah Cuppen geboren werd, overleed haar broer Hansje bij een tragisch ongeluk. Er kwam een zware deken van verdriet over het gezin: 'Mijn broertje was gestorven, maar eigenlijk ging er veel meer dood.' Hannahs vader was emotioneel onbereikbaar geworden, terwijl ze enorm verlangde naar zijn liefde. Verlatingsangst liep als een rode draad door haar leven en saboteerde al haar liefdesrelaties. Pas toen ze ziek werd en haar angst wel moest aankijken, kreeg ze haar belangrijkste inzichten over de patronen rondom bindingsangst en verlatingsangst: 'Ik ging van wond naar verwondering.'De verwondering
De verwondering: Afl. 6

Samuel Lee kwam op 14-jarige leeftijd naar Nederland, na een onrustige jeugd in het Midden-Oosten. In Nederland sliep hij soms op straat voor een stempel van de vreemdelingenpolitie. Inmiddels is hij theoloog, voorganger en docent en biedt hij met zijn Foundation Academy onderwijs aan studenten zonder verblijfsvergunning of geldige diploma's. Hij voelt zich hierin gesterkt door de bijzondere nalatenschap van zijn opa, die tientallen weeskinderen voorzag in hun studiekosten. Zijn leven ziet hij als een opstandingsverhaal: 'Dat verhaal zit in het DNA van heel het leven. Kijk maar naar een wond, die heelt vanzelf. Er is altijd hoop.'De verwondering
De verwondering: Afl. 5

Kok, culinair schrijver en presentator Nadia Zerouali vond haar levensopdracht in koken en eten. Toen haar man Hakim vlak na de geboorte van hun zoon overleed, werd haar veerkracht op de proef gesteld. 'We denken dat we elke dag zielsgelukkig moeten zijn, maar dat is echt onmogelijk. No way.' Als moslim heeft Nadia een intieme band met Allah. Lange tijd praktiseerde ze haar religie weinig, maar ze is weer helemaal terug. Een van de mooie kanten van de islam is voor Nadia dat er geen tussenpersoon is tussen God en de gelovige: geen zoon van God of Heilige Geest. 'Het is tussen mij en Allah. Ik kan hem altijd om vergeving vragen.'De verwondering
De verwondering: Afl. 4

'Ken uzelve', schreef Oek de Jong als 14-jarige al op de muur van zijn kamer. Deze spreuk stond in het oude Griekenland op de tempel van Apollo in Delphi. Als schrijver probeert Oek dit devies in de praktijk te brengen door zijn binnenwereld te onderzoeken, inclusief de donkere kanten. 'Ik ontdekte dat die stormachtige binnenwereld bij iedereen aanwezig is.' Inmiddels voelt Oek zich steeds meer een ontvangstkanaal. Waarvan? Dat blijft voor hem ondefinieerbaar. 'Zodra je denkt dat je kunt uitleggen wat de bron is, het meest wezenlijke in het leven - of hoe je het ook maar wil noemen - mis je het.'De verwondering
De verwondering: Afl. 3

Maartje Swennen leidde aan de buitenkant een succesvol leven als wetenschapper, maar ze was niet gelukkig. Haar leven lang had ze zich aangepast aan de verwachtingen van anderen. Alles werd anders toen ze op een dag op kantoor een mystieke ervaring had. De mystieke ervaringen die volgden - die soms prettig, maar soms ook moeilijk en onplezierig waren - deden Maartje inzien dat onze essentie liefde is. Het bezoek aan de boshut voelt voor Maartje als een coming out. 'Heel veel mensen kennen mij als een scherp analytische vrouw. Toch wil ik de moed opbrengen om dit verhaal te vertellen.'De verwondering
De verwondering: Afl. 2

'Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd'. Veel mensen zullen dit citaat van de Deense filosoof Søren Kierkegaard kennen. Schrijver Geert Jan Blanken is groot liefhebber en kenner van het werk van Kierkegaard. Als 17-jarige vond hij een boekje van de filosoof in de boekhandel, waar hij ook zijn vrouw ontmoette. Kierkegaard gaat sindsdien net als zijn vrouw onafgebroken mee op zijn levenspad. Geert Jan houdt van de metafoor van de dansvloer van het leven. Zelf is hij schuchter aangelegd, maar Kierkegaard leert hem om toch vol goede moed de dansvloer op te stappen.De verwondering
De verwondering: Afl. 1

Francine Oomen bemoedigde een hele generatie pubers met haar Hoe overleef ik- boeken. Nadat twintiger Jurriaan een noodkreet plaatste op social media, schreef ze een nieuw boek voor haar inmiddels volwassen lezers. De worstelingen van jongeren gaan Francine aan het hart: 'Er zou een grotere tolerantie moeten zijn voor anders-zijn.' Francine laat zich in haar werk inspireren door Voice Dialogue, een methode waarbij je onderscheid maakt tussen verschillende stemmen in je hoofd. Ze neemt een aantal poppetjes mee, die voor verschillende kanten van haar persoonlijkheid staan. Zo probeert ze antwoord te geven op de vraag: hoe overleven we 2024?